Монголчууд мал аж ахуйг эртнээс эрхлэн ирсэн тул Монгол хэл нь мал аж ахуйн нэршилээр өргөн баялаг билээ. Адууг Монголчууд нас хүйсээр нь дараах байдлаар ерөнхийлөн нэрлэдэг бөгөөд үүнээс ч илүү нарийн нэршилүүд бий.

Эх сурвалжЗасварлах