Icono aviso borrar.png

aдиабат процесс гэдэг нь системээс энерги орж гарахгүй,тогтмол энергитэй процессыг хэлнэ.