Адам нь Абрахам тулгуурт шашин буюу Иудей, Католик, Ислам болон Христ Итгэлийн дийлэнх урсгалын итгэгчдийн хувьд Тэнгэрбурханы бүтээсэн анхны эр хүн, хүн төрөлхтний язгуур өвөг дээдэс хэмээн үздэг. Адамын талаар Христ Итгэл болон Иудей, Исламын гол судар болох Хуучин гэрээний Эхлэл номын 1 дүгээр бүлэгт өгүүлдэг. (Адам – Эхлэл 1:26-27)

Микеланжело "Тэнгэрбурхан Адамыг бүтээсэн нь." Ватикан дахь Сикстиний цогчин дуганы Библийн сэдэвт таазны чимэг зургийн хэсгээс

19-р зууныг хүртэл энэ мэт хүний уг гарвалыг Тэнгэрбурхантай шууд холбодог байсан бөгөөд эртний Месопотам (хоёр мөрний сав газар) ба бусад соёл иргэншлийн хувьд ч адил байсан нь ХТӨ 3000 оны үеийн Гилгамэшийн тууль зэргээс ч харагддаг.

Ариун Библийн Эхлэл номын 3:4-24, хүний язгуурын гэмийн талаар өгүүлдэг бөгөөд түүнээс хойш хүн гэмт чанартай болсон гэж Абрахам тулгуурт шашны номлолд авч үздэг. Куранд ч гэсэн Адам анхны хүн мөн бөгөөд Тэнгэрбурханы анхны их элч хэмээн өгүүлдэг.

Хэдийгээр Адам Ева хоёрын түүхийг хувьслын онол зэргээр үгүйсгэх болсон ч Эхлэл 3:18-24 дээр гардагчлан эрэгтэй эмэгтэй хүний үүслийг холбон тайлбарласан нь давуу байдаг. Мөн сүүлийн үед шинжлэх ухаанчдын анхаарлыг татах болсон Бүтээлийн онол, Генийн эх сурвалжийн судалгаа зэрэг нь Библи дэх Адам, Ева хоёртой тохирдог. Дарвины дэвшүүлсэн Хувьслын онол хэмээх таамаглал өдөр ирэх бүр үгүйсгэгдэж байна.

Мөн үзэх

засварлах