Агууриг

Агууриг гэдэг нь температурын зөрөөг хэлнэ.

Жишээ нь: Монголчууд -58 цельсээс +50(Говь) цельсийн температурын хэлбэлзэлд амьдардаг. 108 градусын температурын агууригт дасан зохицно гэдэг чамгүй чадвар билээ.