Агсу хот

Агсу (Ağsu), АхсуАзербайжан улсын Агсу аймгийн төв, 20 мянган хүнтэй хот.