Агсу аймаг

Агсу (Ağsu rayonu), АхсуАзербайжан улсын 7 түмэн хүнтэй аймаг. Засаг захиргааны төв нь Агсу хот.