Автомашины аж үйлдвэрлэл

— «Автомашины аж үйлдвэр» гээд холбогдов —

Автомашины аж үйлдвэрлэл нь аж үйлдвэрийн нэгэн салбар бөгөөд автомашин болон тээврийн хэрэгслийг их хэмжээгээр үйлдвэрлэх үндсэн зорилготой салбар юм. Энэ салбар нь анх Карл Бенцийн 1885 онд зохион бүтээсэн автомашинаас гаралтайгаар 19-р зууны сүүлээр бий болсон.