Австри улсын төрийн далбаа

Австри улсын төрийн далбаа нь улаан, цагаан, улаан өнгө бүхий хөндлөн байрлалтай ижил гурван хэсгээс бүрдэнэ. Одоогийн ашиглаж буй далбааг 18-р зуунаас эхлэн ашиглаж эхэлсэн ч 1918 онд албан ёсоор Австри улсын төрийн далбаа болжээ. Далбааны гол хэсэг буюу цагаан өнгөтэй хэсэгт Тэнгисийн цэргийн сүлд байрлана.

Холбооны Австри Улсын төрийн далбаа