Абшерон (Abşeron rayonu), АпшеронАзербайжан улсын 10 түмэн хүнтэй аймаг. Засаг захиргааны төв нь Хырдалан.