Open main menu

Аборт- жирэмсэн эмэгэй хүнийг өөрийн сайн дураар болон хүчээр үр хөндүүлэхийг хэлдэг.