Аборт- жирэмсэн эмэгтэй хүнийг өөрийн сайн дураар болон хүчээр үр хөндүүлэхийг хэлдэг.